รับหุ้มพวงมาลัย
หัวเกียร์ ราคาพิเศษ

 

 

 
ยินดีรับบัตร
เมื่อหุ้มเบาะหนังรถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบาะหนัง มีหลายประเภท หลายเสป็ค แต่ที่ พอสรุปได้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้สเปคที่ 1 หนังเกรด A  หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะหนังนั้น ด้านหน้าสัมผัส
               ด้านข้าง และด้านหลังของตัวเบาะ ใช้หนังผิวล้วน

สเปคที่ 2 หนังเกรด A+B หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะนั้น ด้านหน้าสัมผัส ใช้หนังผิว 
               ส่วนด้านข้างและด้านหลังของตัวเบาะใช้หนังท้อง

สเปคที่ 3 หนังสเปคโรงงาน หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะหนังนั้น ด้านหน้าสัมผัสใช้
               หนังผิว ส่วนด้านข้างและด้านหลังของตัวเบาะใช้พีวีซี

สเปคที่ 4 หนังสเปคโรงงานพิเศษ หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะด้านหน้าสัมผัส
               เฉพาะส่วนกลาง ของตัวเบาะเท่านั้นที่ใช้หนังผิว ส่วนช่วงแก้ม ซ้ายขวา
               ด้านข้างและด้านหลัง ของตัวเบาะใช้พีวีซี

สเปคที่ 5 หนังสเปคประหยัด หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะด้าน หน้าสัมผัส
               เฉพาะครึ่งหนึ่งของช่วงกลางเบาะที่ใช้หนังผิว ส่วนที่เหลือของตัวเบาะใช้พีวีซี

สเปคที่ 6 พีวีซีล้วน หมายถึง ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิตเบาะใช้ พีวีซี ล้วน 

รับ หุ้มเบาะ เบาะรถ เบาะรถยนต์ ด้วยหนังแท้ เกรด A แก่รถรุ่นต่างๆ